Tomatis

Słuchowa Stymulacja Neurosensoryczna

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania. W  ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej,  językowej, komunikacyjnej i społecznej.

Metoda Tomatisa® skierowana jest do dzieci oraz dorosłych. Pomaga osobom mającym problemy z uczeniem się, koncentracją, czytaniem, precyzją gestów oraz zdolnością do komunikacji z otoczeniem. Ponadto jest terapią relaksacyjną oraz wspomagającą rozwój osobisty. Terapia polecana jest kobietom w ciąży (uspokojenie, przygotowanie do porodu).

Obszary zastosowania

Dla dzieci

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie dziecka, pojawiają się sygnały o problemach w szkole lub przedszkolu – Metoda Tomatisa® może okazać się nieocenioną pomocą w pracy z Twoim dzieckiem. Metoda Tomatisa® ma na celu pomoc dzieciom, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej, problemy z koncentracją i pamięcią. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Metoda Tomatisa® znakomicie sprawdzi się, gdy Twoje dziecko przejawia:

 • zaburzenia zachowania
 • problemy z koncentracją, uwagą, pamięcią
 • zaburzenia rozwoju (ADHD, autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy w nauce (dysleksja, dysgrafia, problemy z czytaniem, pisaniem)
 • trudności językowe
 • nadwrażliwość na dźwięki

Dla dorosłych

Możemy Ci pomóc: Jeśli czujesz się zmęczony, przepracowany, masz trudności z koncentracją i pamięcią, stres ogranicza Twoje możliwości, występujesz publicznie i masz poczucie braku kontroli nad swoim głosem. Jeśli oczekujesz na narodziny dziecka, wiesz, że Twój stan emocjonalny ma wpływ na nienarodzone dziecko. Odpowiednio dobrany trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa® może wiele zmienić na plus w Twoim życiu. Dowiedz się więcej. Umów się na spotkanie. Terapia Tomatisa® pomoże Ci, jeśli Twoim problem są:

 • stres
 • przemęczenie
 • depresja
 • bezsenność
 • zaburzenia koncentracji

Zaburzenia uwagi

Uwaga to zdolność selekcjonowania i świadomego skupiania się na zewnętrznym bodźcu lub na jakiejś myśli. Jest to ogólny stan gotowości i czujności, który zapewnia układowi nerwowemu zdolność od odbioru każdego rodzaju informacji. Zaburzenia uwagi u dzieci lub dorosłych polegają na niemożności skoncentrowania się przez wystarczająco długi czas na zadaniu do wykonania, nawet, jeżeli wymaga ono niewielkiego wysiłku intelektualnego i ma charakter rutynowy (na przykład powtarzanie jakiegoś materiału lub przepisywanie tekstu). Szczególnym aspektem uwagi jest jej podzielność, czyli zdolność do jednoczesnego skupienia się na kilku źródłach informacji lub zadaniach do wykonania. Jeżeli ten aspekt uwagi, bardzo wymagający pod względem poznawczym, nie działa prawidłowo, może to być dla ucznia źródłem przykrości lub frustracji. Metoda Tomatisa® może być stosowana, jako uzupełnienie metod wsparcia dla osób z zespołem deficytu uwagi z nadpobudliwością psychoruchową lub bez (ADHD/ADD).

Uczenie się

Uczenie się to zespół mechanizmów, dzięki którym nabywamy umiejętności, zdobywamy wiedzę lub wykształcamy pewne automatyczne reakcje. Istnieje wiele metod uczenia się: wykorzystanie mechanizmu nagrody, porażki, naśladowania, powtarzania, kreatywności itp. Niezależnie od metody uczenie się, zakłada zdolność mózgu do nieustannej reorganizacji sieci neuronów w celu przyswojenia nowego zachowania i ułatwienia jego wykonania. To zjawisko nosi nazwę plastyczności mózgu. Właśnie plastyczność mózgu sprawia, że wtedy, gdy jakieś wydarzenie się powtórzy, reakcja na nie jest szybsza, precyzyjniejsza i bardziej intuicyjna. Dzięki kontrastom dźwiękowym, które mają w naturalny sposób zaskakiwać mózg, Metoda Tomatisa® pozytywnie wpływa na plastyczność mózgu – pozwala mu wypracować mechanizmy wykrywania i analizy zmian. Można powiedzieć, że Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny, ułatwia przyswajanie nowych informacji i pozwala uczniom poprawić zarówno kompetencje ogólne, jak i szkolne. W ramach nauki szkolnej dziecko uczy się przede wszystkim na błędach. Choć popełnianie błędów jest czymś normalnym i koniecznym, żeby robić postępy, to jednak dłuższe utrzymywanie się pewnych konkretnych i regularnie popełnianych błędów sprawia, że mówimy o zaburzeniach uczenia się, w większości określanych przedrostkiem DYS – (dysleksja itd.). Nie mają one żadnego związku z poziomem inteligencji, ale określają trudności dziecka pod względem prawidłowego funkcjonowania sieci neuronów lub pewnych obszarów mózgu. Celem Metody Tomatisa® jest właśnie umożliwienie dziecku stworzenia mechanizmów rekompensujących te trudności, umożliwiając mózgowi korzystanie z innych sieci neuronów. Na przykład w specyficznych zaburzeniach uczenia się dotyczących mowy, Metoda Tomatisa® ułatwia dekodowanie i analizę dźwięków, mogąc dzięki temu stanowić cenną pomoc w przypadku dysleksji, jako uzupełnienie terapii logopedycznej.

Głos i mowa

Sposób, w jaki ucho i mózg odbierają komunikat dźwiękowy, determinuje nasz sposób odtworzenia tego dźwięku. W związku z tym, gdy zaburzona jest uwaga słuchowa, zaburzony jest również głos. Poprawiając percepcję fonemów i rytmu, Metoda Tomatisa®pomaga prawidłowo odbierać, analizować i interpretować podstawowe dźwięki mowy. Dźwięk naszego własnego głosu przekazywany jest do ucha przede wszystkim przez drgania kości czaszki, czyli za pomocą przewodnictwa kostnego. Przeciwstawiamy je przewodnictwu powietrznemu, czyli dźwiękom docierającym do nas z zewnątrz przez przewód słuchowy. Dźwięk analizowany jest przez mózg, który w reakcji wydaje polecenie odpowiedniego dostosowania wydawanego przez nas dźwięku. Czyli między uchem, mózgiem i głosem odbywa się ciągła wzajemna wymiana informacji. Na tym właśnie polega naturalne słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Gdy występują w nim zakłócenia, na ogół z przyczyn emocjonalnych lub poznawczych, wówczas zaburzeniu ulega uwaga słuchowa i w następstwie tego – głos. Może to wpłynąć na rytm, barwę lub natężenie głosu. Potencjalne skutki takiej sytuacji to: niechęć do komunikowania się z innymi, do zabierania głosu, brak płynności wypowiedzi, brak precyzji w artykulacji, nierówna barwa głosu, czyli głos zbyt wysoki, głuchy albo nosowy; brak ekspresji w głosie lub utrata kontroli nad jego natężeniem. Aktywna praca nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym w przewodnictwie kostnym i powietrznym w Metodzie Tomatisa® ma na celu odtworzenie prawidłowego funkcjonowania połączenia między mózgiem, uchem i głosem.

MOWA

Ponieważ Metoda Tomatisa oddziałuje na połączenie ucho-głos-mózg, jest również pomocna w przypadku osób, u których występują opóźnienia w rozwoju mowy. Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia. Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Umiejętność mówienia zależy od zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną. Brak świadomości fonologicznej to trudność w odbiorze dźwięków mowy, a zatem również w posługiwaniu się nimi. Przetwarzając głos w czasie rzeczywistym i przekazując go mówiącemu drogą kostną i powietrzną, Metoda Tomatisa® ułatwia odbiór podstawowych dźwięków mowy i może być pomocna w przypadku dzieci z zaburzeniami mowy, jako uzupełnienie specjalistycznej terapii.

Dlaczego my?

 • Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do terapii, posiadającego certyfikat wyrobu medycznego. Gwarantuje to przede wszystkim, jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci.
 • Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej.
 • Dla każdego opracowujemy zindywidualizowany program terapeutyczny.
 • Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów posiadającego certyfikat wyrobu medycznego. Gwarantuje to przede wszystkim, jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci
 • Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej
 • Dla każdego opracowujemy zindywidualizowany program terapeutyczny
 • Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów

Czy o tym wiedziałeś?

 • Trening słuchowy pomaga w walce z bezsennością, lękiem i depresją.
 • Metoda Tomatisa® jest z powodzeniem wykorzystywana w terapii nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych.
 • Każdy język bazuje na określonych wysokościach dźwięków, co może utrudniać naukę nowego języka – ucho może być nieprzystosowane do wychwytywania dźwięków w innej częstotliwości.
 • Terapia pomaga w leczeniu zaburzeń rozwoju u dzieci tj. autyzm czy Asperger.

Skuteczność

Logo Tomatisa

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją najwyższej skuteczności. Wykorzystywany przez niego sprzęt perfekcyjnie odtwarza Efekt TOMATISA®.

Bezpieczeństwo

Logo Tomatisa

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją bezpieczeństwa.
Wykorzystywane przez niego urządzenia i procedury terapeutyczne są nieinwazyjne.

Profesjonalizm

Logo Tomatisa

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją profesjonalizmu.
Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady
prowadzenia terapii.

Innowacyjność

Używanie niniejszego logo przez terapeutę jest gwarancją innowacyjności. Ma on dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących postępy nauki. dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących postępy nauki.

Jak to działa

Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie  TalksUp® . Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. TalksUp® umożliwia korzystanie z programów słuchowych w gabinecie certyfikowanego specjalisty. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co odpowiednio stymuluje mózg. Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej klienta, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. Podczas treningu słuchowego stosuje się specjalne słuchawki, które przetwarzają dźwięki w sposób dostosowany do potrzeb danego dziecka. Najczęściej pacjent słucha muzyki Mozarta o wysokich częstotliwościach. Dźwięki przekazywane są drogą powietrzną i kostną, czyli przekazywane za pomocą drgań odbieranych przez kości czaszki. Być może wydaje się to bardzo skomplikowane, ale już pierwsza wizyta w terapeuty z pewnością rozwiej wszelkie obawy.

Sesje terapeutyczne

Metoda Tomatisa® to program składający się z fazy pasywnej polegającej na słuchaniu oraz z fazy aktywnej, polegającej na ekspresji głosowej. Jak każda metoda pedagogiczna, również Metoda Tomatisa® powinna być stosowana w sposób odpowiednio intensywny, powtarzany i przedzielony okresami przerw, które służą przyswojeniu jej efektów. Każdy program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i dobrany przez certyfikowanego specjalistę Metody Tomatisa po przeprowadzeniu ogólnego bilansu uwagi słuchowej.

Wywiad przed rozpoczęciem programu

1 .Ocena profilu klienta (1, 5 godz.)

Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie profesjonalnej działalności terapeutycznej, pedagogicznej lub lekarskiej. Stosowana jest przez specjalistów w dziedzinach związanych ze zdrowiem i edukacją (psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, psychomotoryków, certyfikowanych coachów itp.)

Podczas pierwszego spotkania specjalista Metody Tomatisa®przeprowadza wywiad w celu zebrania jak największej ilości informacji. Specjalista dysponuje różnorodnymi testami, które pomagają określić profil uwagi słuchowej klienta. Testy te zostały przygotowane z myślą o konkretnych problemach osoby testowanej.

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw. TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg.

2. Programy słuchowe (Faza pasywna)

2 lub 3 sesje, każda przez 13 dni, maksymalnie po 2 godziny dziennie

Sesje słuchowe polegają na słuchaniu programu muzycznego odpowiednio dobranego przez specjalistę. Do słuchania służy urządzenie TalksUp® 

TalksUp® jest lekki i małych rozmiarów. W większości przypadków słuchanie programu odbywa się w gabinecie specjalisty. Ponieważ urządzenie jest przenośne i może działać ze słuchawkami bezprzewodowymi, umożliwia bezproblemowe poruszanie się w trakcie sesji. Podczas słuchania zalecane jest odprężenie. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności: można rysować, chodzić, bawić się, gotować itd. Należy natomiast unikać każdej czynności, która może nam się wydawać stresująca lub wymaga zbyt dużego skupienia uwagi. Ponadto niewskazane jest żucie gumy czy jedzenie, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (unikamy wpatrywania się w ekran).

Czas, częstotliwość i liczbę seansów określa wybrany przez Państwa specjalista Metody Tomatisa®. Na ogół program zawiera seanse 1,5 – godzinne, rozłożone na dwa lub trzy okresy (sesje) liczące po 13 dni każdy.

Pomiędzy sesjami należy zrobić kilkutygodniową przerwę. Przerwy można nazwać „fazami przyswajania” efektów Metody. Po przerwie odbywają się testy i rozmowy poprzedzające kolejną sesję programu słuchowego.

3. Programy słuchowe (faza aktywna)

Programy te obejmują czytanie, powtarzanie lub rozmowę, podczas których głos mówiącego jest natychmiast modyfikowany i przekazywany ponownie do jego uszu, zgodnie z parametrami charakterystycznymi dla Metody Tomatisa®. Modyfikując w czasie rzeczywistym percepcję głosu, w sposób naturalny i natychmiastowy modyfikujemy również sam głos.

Faza aktywna stosowana jest zależnie od potrzeb i możliwości, odpowiednio do profilu i problemów danego klienta. W razie niemożności korzystania z fazy aktywnej skutecznie mogą ją zastąpić słuchawki Forbrain®, które stanowią element uzupełniający Metodę Tomatisa®.

4. Spotkanie podsumowujące

Po zakończeniu stosowania programu odbywa się spotkanie podsumowujące. Celem tej rozmowy jest ocena dokonanych postępów. Wyniki uzyskane dzięki Metodzie Tomatisa® są trwałe. Rozmowa podsumowująca pomaga specjaliście ustalić, czy powinien ewentualnie zaproponować kolejne sesje Metody Tomatisa®.

Słuchawek Forbrain® można używać podczas każdego etapu Metody Tomatisa®, jako uzupełnienie seansów słuchowych. Słuchawki zostały opracowane tak, by umożliwiały pracę nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym. Więcej informacji można znaleźć na www.forbrain.com lub uzyskać od specjalisty Metody Tomatisa®.