Logopedia

Mowa jest niezwykle ważnym aspektem umożliwiającym komunikację międzyludzką. Z tego względu warto zadbać o nią już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Wczesne postawienie odpowiedniej diagnozy i podjęcie działań terapeutycznych sprawi, że Dziecko nie będzie miało problemów z artykulacją, a co za tym idzie – jego porozumiewanie się z rówieśnikami i rodziną będzie łatwe i przyjemne. Młodzież i dorośli również mogą na każdym etapie życia starać się pracować, nad jakością swojej wymowy.

Każdą swoją pracę z Pacjentem rozpoczynam od zebrania obszernego wywiadu, postawienia właściwej diagnozy, a następnie wdrożenia indywidualnego programu terapeutycznego zawierającego odpowiednio dobrane, wyselekcjonowane ćwiczenia. Podczas zajęć ćwiczymy wspólnie, a następnie, jeśli jest to konieczne Pacjent dostaje niezbędny zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy w domu

Kiedy potrzebna jest konsultacja logopedy:

Jeżeli masz wątpliwości czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo. Masz wrażenie, że jego rówieśnicy mówią dużo więcej i poprawniej.

Nie musi być to powód do niepokoju, ponieważ każde dziecko rozwija się w swoim tempie, lecz warto w takim wypadku skorzystać z diagnozy logopedycznej. To może być znak, że Twoje dziecko ma problemy z prawidłowym posługiwaniem się mową.

Wady wymowy bardzo często spowodowane są obniżonym lub zbyt dużym napięciem mięśniowym, nieprawidłowym oddychaniem, nieprawidłowym ułożeniem artykulatorów (warg, języka, policzków) – wtedy warto skorzystać z pomocy logopedy.

Nie należy czekać, aż dziecko wyrośnie z wady wymowy. Warto skorzystać z konsultacji logopedy, gdy zaobserwujemy u swojej pociechy:

 • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłową budowę języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe),  wady zgryzu, anomalie zębowe, podejrzewamy upośledzenie słuchu fizycznego;
 • zauważymy, że rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników;
 • wymowa dziecka nie spełnia standardów rozwoju mowy właściwych danemu wiekowi;
 • z noworodkiem, aby się dowiedzieć, czy maluch prawidłowo oddycha, połyka, ssie – rozwój tych funkcji ma wpływ na wymowę dziecka w przyszłości.

Należy mieć na uwadze, że dziecko z nieleczoną wadą wymowy może mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem. Nasi specjaliści pozwalają wykryć jej przyczynę i dostosowują określony zakres ćwiczeń do stopnia i rodzaju problemu. Doskonale rozumieją potrzebę oddziaływania na psychikę w celu wytworzenia odpowiedniego stosunku do wady mowy i zapobiegania negatywnemu jej wpływowi na kontakty dziecka z rówieśnikami oraz najbliższym otoczeniem.

Diagnoza logopedyczna

Po zgłoszeniu się rodzica do naszej poradni przeprowadzana jest dokładna diagnoza logopedyczna.

Diagnoza logopedyczna polega na :

 • Przeprowadzeniu wywiadu z opiekunem dziecka (m. in. na temat rozwoju mowy dziecka).
 • Badaniu budowy i sprawności narządów mowy.
 • Badaniu słuchu mownego (fonematycznego) (próba literowa, sylabowa i wyrazowa).
 • Badaniu czynności nadawania (m. in. badanie artykulacji głosek, mowy spontanicznej) i rozumienia mowy.
 • Badaniu funkcji połykowej i oddechowej.

Badanie może być uzupełnione wynikami badań: laryngologicznych, foniatrycznych, ortodontycznych, psychologicznych, pedagogicznych i neurologicznych. Po zdiagnozowaniu dziecka logopeda opracowuje indywidualny program terapii logopedycznej. Metody pracy, pomoce i środki zostają dostosowane również do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Jakie są najczęstsze wady wymowy u dzieci?

 • Seplenienie międzyzębowe – czyli artykulacja głosek syczących (s,z,c,dz) z językiem wsuniętym między zęby.
 • Parasygmatyzm – czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż).
  na syczące (s,z,c,dz), ciszące ( ś ź ć dź )np. zamiast szafa – safa, siafa ;czapka – capka, lub odwrotnie np. samolot- szamolot.
 • Bezdźwięczność całkowita lub częściowa -polega na wymawianiu głosek dźwięcznych (g,b,d,z, w,dz) bezdźwięcznie (k,p,t,s,f,c) np. woda – fota, zegar – sekar.
 • Rotacyzm – brak artykulacji głoski r lub jej deformacja ( zamiana r na l , j np. rower- lowel, jowej ).
 • Wymowa niedbała – spowodowana brakiem otwierania ust
  przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.
 • Jąkanie – niepłynność mówienia.

Na czym polega korekcja wad wymowy?

Korekcja wad wymowy polega na:

 • Usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych (ćwiczenia: języka, warg, żuchwy, podniebienia).
 • Ćwiczeniach oddechowych (nauka oddychania przez nos, wydłużanie fazy wydechowej).
 • Kształtowaniu słuchu mownego (ćwiczenia: w różnicowaniu dźwięków mowy, w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia).
 • Wywołaniu głoski, w miejsce błędnie artykułowanego dźwięku, utrwaleniu jej w izolacji, w sylabach, następnie w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach i tekstach oraz zautomatyzowaniu poprawnego dźwięku w mowie spontanicznej.

Jak długo trwa terapia logopedyczna?

Czas trwania terapii zależy od wielu czynników:

 • Rodzaju wady wymowy.
 • Wieku pacjenta (im młodszy pacjent, tym mniej utrwalone nawyki błędnego wytwarzania dźwięków).
 • Częstotliwości i systematyczności ćwiczeń (ćwiczenia należy powtarzać kilka lub kilkanaście razy dziennie, w różnych sytuacjach: podczas spaceru, zakupów, jazdy samochodem itp.).
 • Nastawienia samego pacjenta (nastawienie pozytywne lub negatywne, obojętne).
 • Współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka (rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, a w domu powtarzać z dzieckiem codziennie umiejętności zdobyte podczas zajęć).

Terapia zostaje zakończona w momencie, kiedy dziecko prawidłowo wymawia głoskę w mowie spontanicznej i nie powtarza złych nawyków wymawianiowych.

Jakie mogą być konsekwencje wady wymowy w nauce czytania i pisania?

Dziecko z wadą wymowy ma:

 • Problemy z nauką czytania i pisania w szkole (występuje ryzyko pojawienia się dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu)
 • Trudności w prawidłowym zapisywaniu wyrazów (dziecko jak mówi, tak pisze),  liczne błędy ortograficzne (ubezdźwięcznianie, brak różnicowania głosek  i-j, nieprawidłowy zapis: ą,ę, zamiana sz,ż,cz,dż na  s,z,c,dz i szereg innych błędów)
 • Trudności w budowaniu prawidłowych zdań (myli wyrazy brzmiące podobnie, popełniania błędy gramatyczne)
 • Trudności  w rozumieniu tekstów mówionych, czytanych i pisanych
 • Wolniejsze tempo pracy, wywołane słabo opanowaną techniką czytania
 • Zaniżoną samoocenę i poczucie izolacji.

Utrzymujące się trudności w czytaniu i pisaniu, rzutują na cały proces uczenia się dziecka.